Jeśli masz zamiar wziąć udział w kurach podestów ruchomych, masz obowiązek zwrócić uwagę to, czy zawiera on odpowiednią harmonię pomiędzy miarą lekcji teoretycznych oraz praktycznych. Zanim zdecydujemy się, dobrze jest zweryfikować rozkład kursu, żeby nabrać pewności, że zapewni na ono uzyskanie dobrych kompetencji. Upewnijmy się także, że uczestnicy otrzymują certyfikaty zgodne z obwiązującego wzoru ministerstwa edukacji narodowej, a też Zaświadczenie uprawniające do do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego.

Dobry kurs na zwyżki powinien być prowadzony stosownie z przepisami BHP i dozoru technicznego. Wymogami, które musimy wypełnić, żeby podejść do szkolenia jest ukończenie osiemnastego roku życia, oraz wykształcenie podstawowe. Musimy także posiadać zaświadczenie od lekarza na temat braku przeciwwskazań do roboty na stanowisku kierującego podnośnikiem.W trakcie kursu powinniśmy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z dziedziny eksploatacji podnośnika, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku. Jak chcemy przeszkolić swoich zatrudnionych na terenie zakładu. Należy odnaleźć miejsca oferujące opcję przeprowadzenia przeszkolenia u Zleceniodawcy. Należy jednak mieć na uwadze wymóg najmniejszej liczebności słuchaczy - z reguły jest to osiem uczestników. W okoliczności zbyt małej liczby zatrudnionych, mamy możliwość poszukać zainteresowanych pośród prywatnych ludzi na portalach społecznościowych..