Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne niezależnie od wieku. Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy schizofrenia, w czasach ciągłej gonitwy i stresu, dotykają ludzi częściej, aniżeli mogłoby się nam wydawać. Toteż kluczowym komponentem są perspektywy zawodowe dla terapeuty specjalizującego się w tej branży – lekarza psychiatry. Jakie zdolności powinna mieć osoba i jaki kierunek studiów musimy skończyć, aby móc praktykować ten zawód? Psychiatra należy do grona lekarzy medycyny, który w swom dorobku posiada zakończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W zakresie jego działania także zainteresowania skupiają się choroby psychiki jednostki, które uniemożliwiają prawidłowe prosperowanie w codziennym życiu. Rola lekarza psychiatry sprowadza się do odkrycia, diagnozy i uleczenie właściwej choroby, wykorzystując przy tym rozmaite formy terapii, jak i farmakologii. Osoba działająca w tej dziedzinie może podjąć pracę zarówno w placówce medycznej, a także w przychodni medycznej.

Może występować także jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra specjalizuje się chociażby prowadzeniem rozważań i diagnozy, w tym także długoterminowej, poprzez przeprowadzenie wywiadów z chorymi które mają na celu ujawnienie problemów, z jakimi się zmagają i nadzór postępu w prowadzonym leczeniu.

W większości sytuacji, praca z pacjentem opiewa na czas kilku lat współpracy ze względu na naturę schorzeń natury psychiatrycznej. .